Seniorenpartij: Gemeente, stop met wildplassen!

In het afgelopen jaar is het al een aantal keren voorgekomen dat de nieuwe gemeenteraad een voorstel aannam over de bouw van een particuliere woning in het buitengebied, zo stelt de Seniorenpatij HW. En dan hebben zij het niet over de woningen die in linten langs de dijken zijn gebouwd. Zij bedoelen nieuwe woningen in de polder, waarvoor akkerland wordt gebruikt. Zij verwoordden dit verder in onderstaand bericht:

De SeniorenPartij (HWSP) is daar fel tegenstander van en heeft dat ook steeds in de gemeenteraad aangegeven. Helaas vinden de andere partijen dit geen probleem. Kijkend naar alle nieuwe plannen en ideeën over ons eiland is dat eigenlijk best raar en zeer ongewenst, want….

1. We hechten heel veel waarde aan onze open polders en we willen de doorzichten vanaf de dijken heel graag behouden en versterken. Dat staat in diverse beleidsstukken van de gemeente.

2. Burgers horen in de eerste plaats in een dorp of buurtschap te wonen, dus bij elkaar. Dat zorgt er voor dat de dorpen leefbaar worden en dat er voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Denk aan scholen, winkels, sportzalen en -velden en een huisarts en apotheek. Ook dit is bestaand beleid van provincie en gemeente.

3. Met de toenemende vergrijzing is het belangrijk de zorg dicht bij huis te hebben. Dat willen we toch allemaal? Maar in de polder zit je ver van alle voorzieningen.

4. Meer polderbewoners geven meer autobewegingen dus het is ook nog eens slecht voor het milieu. Ook de pakjesbezorgers moeten veel meer kilometers maken.

5. Onze akkers behoren qua opbrengsten tot de beste van Europa en die moeten we in stand houden. Behalve dat het bouwen van diverse particuliere huizen in de open ruimte de polders vervuilen is het ook nog eens zonde van de landbouwgrond!

Eigenlijk zijn we bezig de polders te bevuilen met deze woningbouw. Het is een soort wildplassen en dat moet stoppen, vindt de SeniorenPartij. Er moet meer respect voor de open landschappen komen die we allemaal zo lief hebben. Er staan al teveel burgerwoningen in en langs de polders. Daarom roepen wij alle beleidsbepalers op, om zich te houden aan het eigen beleid en het verder ontsieren van de polders te stoppen.