Meedenk-bijeenkomsten Regionale Energie Strategie (RES) Hoeksche Waard

De komenden maanden gaat er bepaald worden hoe de Hoeksche Waard de landelijke doelstellingen voor wat betreft duurzame energie denkt te gaan halen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor het landschap van de komende decennia. Ook inwoners hebben de mogelijkheid daarover mee te denken.

Om de landelijk afgesproken duurzaamheidsdoelen in 2030 te kunnen halen is er in 2019 aan de klimaattafels afgesproken dat er in 2030 landelijk 35 TeraWatt aan duurzame energie opgewekt dient te worden. Elke energieregio zal hierin een aandeel moeten leveren en daartoe een plan moeten opstellen: de Regionale Energie Strategie (RES). De Hoeksche Waard is een van die 30 energieregio’s in Nederland. De RES gaat invulling geven aan hoeveel duurzame energie men op gaat wekken, op welke manier dit gaat gebeuren en niet in de laatste plaats waar dat in de Hoeksche Waard plaats gaat vinden. Te denken valt hierbij aan zonneweiden, grootschalige zonnepanelen op daken, geothermie, windturbines etc.

Belangrijke beperking hierbij zijn dat alleen grotere installaties meetellen (b.v. Meer dan 60 zonnepalen) en het niet op zee opgewekt mag worden. Dit is voorbehouden aan de industrie. De RES gaat dus ingrijpende gevolgen hebben voor het landschap van de komende decennia.

De planning van dit traject is zeer strak. In juni 2020 zal een concept RES klaar moeten zijn. Bij het opstellen van de plannen worden niet alleen diverse belangenorganisaties betrokken. Ook burgers hebben de mogelijkheid om te participeren in de georganiseerde meedenkbijeenkomsten. Dat kan bij de nog twee resterende avonden op 21 januari en op 24 maart 2020, beide van 19.30u tot 22.00 u in het gemeentehuis van Oud-Beijerland.

Voor meer informatie kijk dan op www.gemeentehw.nl/res. Hier is naast uitgebreide achtergrondinformatie ook het verslag en de presentaties van de eerste participatieavond te vinden.

Foto: Windturbines door Marijke Haak.