Goudswaardse Boys en Piershil onderzoeken voortzetting SJO Korendijk

sjo korendijk

Recent heeft het SJO-bestuur naar buiten gebracht dat de samenwerking tussen NBSVV, Goudswaardse Boys en Piershil stopt aan het eind van het seizoen. De hoofdbesturen van Piershil en Goudswaardse Boys verklaren echter dat zij het niet eens zijn met de inhoud van dit bericht van het SJO-bestuur.
In de communicatie wordt gesuggereerd dat er een gebrek aan draagvlak zou zijn binnen de drie verenigingen. Volgens de twee hoofdbesturen is dit feitelijk onjuist: “Tot voor kort hadden alle drie de verenigingen de wens uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. Uiteraard is er sprake geweest van verschil van inzicht over bepaalde punten, maar werd deze toen door geen van de verenigingen als onoverkomelijk beschouwd.Het SJO-bestuur had in de laatste vergadering aangegeven te verlangen naar meer betrokkenheid vanuit de hoofdbesturen. Goudswaard heeft hierop een vergadering belegd met Piershil en Nieuw –Beijerland. De intentie van deze vergadering was om samen naar een oplossing te zoeken waardoor het SJO-bestuur zich gesteund zou voelen door de hoofdbesturen voor een verdere samenwerking.In plaats van nader tot elkaar te komen melde NBSVV bij aanvang van deze vergadering dat zij geen toekomst zien in het voortbestaan van de SJO en dus niet door willen gaan met deze samenwerking, in tegenstelling tot Piershil en Goudswaard. ” zo laten zij in een brief aan betrokkenen weten.
De hoofdbesturen van Piershil en Goudswaardse Boys zullen samen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het voortzetten van de SJO Korendijk. Binnenkort zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de leiders en jeugd van Piershil en Goudswaard. Hierover volgt nog nadere informatie.
Het bestuur van S.V. Piershil en S.V. Goudswaardse Boys willen het SJO-bestuur, de leiders/ trainers en verzorgers bedanken voor hun getoonde inzet voor de SJO, en laat weten te hopen dat zij het seizoen met de 3 verenigingen op een goede manier mogen afsluiten.