Flexwonen Hoeksche Waard krijgt vorm: 1e mensen met flexwoning geholpen

De 1e tijdelijke huurovereenkomst voor een flexwoning in de Hoeksche Waard is eind 2019 getekend met de huurder. Binnenkort worden ook andere huurovereenkomsten voor flexwoningen met huurders getekend. Hiermee is nu echt een start gemaakt met flexwonen in de Hoeksche Waard.

Flexwoningen zijn woningen die voor een periode van minimaal twee weken tot maximaal twee jaar gehuurd kunnen worden. De woningen zijn bedoeld voor alle inwoners uit de Hoeksche Waard, die (met spoed) tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Woningen voor mensen die van de een op de andere dag een woning nodig hebben

Piet van Leenen, wethouder Wonen, is blij met deze mooie stap: “Binnenkort zijn de eerste vijf flexwoningen verhuurd. We hadden de doelstelling om op zeer korte termijn in ieder geval drie flexwoningen te realiseren en die doelstelling behalen we. De komende tijd willen we meer flexwoningen realiseren. Het is voor mensen nu eenmaal niet altijd mogelijk om van de één op de andere dag een woning te vinden. Door omstandigheden is dit soms wel nodig en met flexwonen bieden we dan uitkomst.” Ook Joanne Blaak, wethouder Welzijn en inclusieve samenleving, herkent dit: “Woonruimte is voor iedereen onmisbaar. Soms is er ook meer nodig dan alleen een tijdelijke woning. Binnen flexwonen kunnen we dan met inzet van begeleiding of zorg net de nodige extra hulp bieden op weg naar de nieuwe, vaste woning.”

Mooie en belangrijke stap in een langer traject, waarna meer mensen geholpen worden

De komende maanden wil de gemeente samen met HW Wonen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere samenwerkende partners meer flexwoningen beschikbaar maken. Ook wordt de visie op flexwonen vertaald naar de praktijk. Vooruitlopend hierop doen we alvast ervaring op met een klein aantal woningen. We zoeken naar bestaande woningen verspreid over de Hoeksche Waard, die geschikt zijn voor tijdelijke huur. Met de huidige aanpak wordt nu dus een klein aantal Hoeksche Waarders geholpen. Dit is een mooie en belangrijke stap in een langer traject. Daarnaast wordt er onderzocht hoe we bestaande wijken en buurten kunnen uitbreiden met flexwonen. En op welke locaties realisatie van meerdere flexwoningen mogelijk is. Gekeken wordt bijvoorbeeld of er een gebouw met ongeveer 30 tot 60 kleinere woningen, een zogenaamde magic mix-voorziening, in de Hoeksche Waard kan komen. In een magic mix-voorziening wonen verschillende doelgroepen van flexwonen bij en naast elkaar. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede balans tussen bewoners zonder zorg en bewoners met een vorm van zorg en begeleiding.

Aanmelden kan op het moment dat er meer woningen en heldere inschrijfregels zijn

Aanmelden voor flexwoningen is nu nog niet mogelijk. De samenwerking met direct en indirect betrokken organisaties rondom flexwonen wordt de komende tijd verder vormgegeven. We werken onder andere aan heldere inschrijfregels en een duidelijke manier van aanmelden. Uiteindelijk moeten voldoende flexwoningen, heldere afspraken en een gestroomlijnd proces zorgen voor een oplossing op maat voor iedere Hoeksche Waarder, die tijdelijke woonruimte nodig heeft.

Meer informatie: www.gemeentehw.nl/flexwonen. Mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning en een urgentie willen aanvragen, kunnen contact opnemen met de frontoffice Wmo. Dit kan via telefoonnummer 088 – 647 19 20 of per mail: contactwmo@gemeentehw.nl.