FC Binnenmaas benoemd Erelid en 3 leden als “Lid van verdienste”.

FC Binnenmaas benoemd Erelid en 3 leden als “Lid van verdienste”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Binnenmaas heeft voorzitter Arjon van der Giessen materiaalman Ad van der Borst tot Erelid van de vereniging benoemd. Verder werden Jo Schouten (werkgroep), Lies Kutterink (gastvrouw en acties) en Piet Dorst (sponsorzaken, kleding, werkgroep) benoemd tot “Lid van verdienste”.  Ad van der Borst is al tientallen jaren materiaalman/terreinknecht bij eerst Puttershoek en nu al weer 13 jaar bij FC Binnenmaas. De andere drie leden kregen hun benoeming wegens voortdurende activiteiten en werkzaamheden voor FC Binnenmaas. Voorzitter Arjon van der Giessen reikte een oorkonde, bloemen en een cadeaubon uit.

(Foto vlnr: Jo Schouten, Lies Kutterink, Piet Dorst en Ad v.d. Borst)