Woning energiezuiniger maken?

Gemeente Hoeksche Waard zet ook in 2020 hierop in en ontvangt Rijkssubsidie

Wie in de Hoeksche Waard zijn woning energiezuiniger wil maken, kan ook in 2020 rekenen op de gemeente, die hierin aanmoedigt en helpt. De gemeente organiseert hiervoor onder andere duurzame wijkaanpakken, werkt samen met het Regionaal Energieloket en zet de duurzaamheidslening voort. Vanuit het Rijk heeft de gemeente onlangs een bedrag van circa € 450.000,- toegezegd gekregen om woningeigenaren in 2020 te helpen bij het besparen van energie.

Subsidie om inwoners aan te moedigen en te helpen bij energiezuinig maken van hun woning

In november 2019 heeft gemeente Hoeksche Waard een aanvraag gedaan voor de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) vanuit de Rijksoverheid. Deze subsidie is bedoeld om inwoners aan te moedigen en te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen voor hun woning. Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken deze subsidieaanvraag goedgekeurd. Begin 2020 ontvangt de gemeente een bedrag van circa € 450.000,-.

De succesvolle duurzame wijkaanpakken krijgen vervolg aankomend jaar

Gemeente Hoeksche Waard heeft als ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. De meest duurzame energie, is de energie die niet gebruikt wordt. Daarom is energiebesparing een belangrijk onderdeel van de ambitie om energieneutraal te zijn in 2040. Om energiebesparing onder inwoners aan te moedigen, loopt er al een aantal projecten. Zo zijn er in 2019 vijf succesvolle duurzame wijkaanpakken georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Buurtgenoten werden tijdens een bijeenkomst geïnformeerd en geholpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Door middel van energiescans van woningen en daaraan gekoppelde groepsaankopen voor zonnepanelen en isolatie verduurzamen inwoners hun woning.

In totaal zijn er ruim 5.000 woningeigenaren (huur en koop) uitgenodigd voor de wijkaanpakken. Hieruit zijn 1.015 inschrijvingen gedaan op een groepsaankoop. En vanuit deze inschrijvingen heeft ongeveer 40% van de mensen de opdracht gegeven voor de groepsaankoop van een energiebesparende maatregel voor hun eigen woning.

Deze wijkaanpakken blijken een succes en worden ook in 2020 georganiseerd. Begin van het jaar weten wij waar en wanneer deze gehouden worden en maken dit bekend.

Sinds september ruim 120 duurzaamheidsleningen verstrekt, in 2020 ook aan te vragen

“Wat helpt bij het energiezuiniger maken van de woning en waar veel inwoners gebruik van maken, is de duurzaamheidslening. Per 1 september 2019 hebben we als gemeente Hoeksche Waard deze beschikbaar gesteld voor al onze inwoners”, aldus Huibert Steen, wethouder Duurzaamheid. “Sinds 1 september zijn er ruim 120 aanvragen binnengekomen voor deze lening en de aanvragen komen nog steeds binnen. Een ongekend succes wat mij betreft. We komen inwoners zo op aantrekkelijke wijze tegemoet in het verduurzamen van de woning. De lening heeft een zeer lage rente. Veelal bespaart men meer op de energierekening dan dat men rente betaalt. Reden te meer dus dat wij ook in 2020 de duurzaamheidslening verstrekken.”

Reductie Regeling Energiegebruik

Nederlandse gemeenten konden tot halverwege november een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie. In totaal ligt er bij Binnenlandse Zaken 87 miljoen euro klaar vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik.