Werkgroep Jeugd

Binnen de gemeenteraad HW hebben Jeanette Kuipers (CDA) en Paulien Rijsdijk (BB) (mede) het initiatief genomen tot oprichting van een werkgroep jeugd om als een soort van liaison op te treden tussen de 10 gemeenten (waarvan 6 gemeenteraden zijn aangesloten bij deze werkgroep, en de Dienst Gezondheid & Jeugd van ZHZ. Het gaat hier om solidariteit. En één van de belangrijkste punten is: Eén regisseur per gezin als er hulp vraag is.