VVD Waterschap Hollandse Delta kritisch op Kader Richtlijn Water

De beschikking over veilig zoet water is voor mens en dier van levensbelang. Frank van Oorschot, fractievoorzitter van de VVD bij Waterschap Hollandse Delta deelt deze mening, maar vindt ook dat dit betaalbaar moet blijven voor de burger. Hoe de VVD-fractie dit wil bereiken, vertelt hij bij HW Live Actueel