Vertrek burgemeester Veldhuijzen

Burgemeester Govert Veldhuijzen kondigde vanavond tijdens de raadsvergadering zijn vertrek als burgemeester van gemeente Hoeksche Waard aan. Sinds de zomer heeft zich bij zijn echtgenote een ernstige ziekte geopenbaard. Gelet daarop is het niet langer mogelijk zijn functie uit te oefenen. Hij blijft in functie tot 18 december 2019.

Tweede waarnemend burgemeester van de Hoeksche Waard Govert Veldhuijzen volgde in april van dit jaar Peter van der Velden op. Hij moest de functie van waarnemend burgemeester in maart neerleggen op medisch advies. Het was de bedoeling dat de waarnemend burgemeesters de functie zouden vervullen tot er een kroonbenoemde burgemeester wordt benoemd, maar vanwege zijn privésituatie is nu ook Govert Veldhuijzen genoodzaakt eerder te stoppen. “Ik betreur het dat ik mijn werk niet kan afmaken tot er een kroonbenoemde burgemeester is. Een ontzettend moeilijke beslissing. Maar mijn thuissituatie vraagt nu alle aandacht.”

Waardering van het college
De burgemeester informeerde het college ’s morgens tijdens de collegevergadering over zijn besluit. Het college betreurt het vertrek van de burgemeester, maar heeft veel begrip voor zijn besluit. “We bedanken hem voor zijn inzet. Met zijn analytisch vermogen, ervaring en netwerk is hij van betekenis geweest voor de Hoeksche Waard. We wensen Govert en zijn echtgenote heel veel sterkte toe.”

Vervolgproces
De commissaris van de Koning gaat zo snel mogelijk in gesprek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad om een opvolger te kunnen benoemen. Ook dit gaat om een waarnemend burgemeester. De procedure voor het aanstellen van een kroonbenoemde burgemeester loopt. Naar verwachting begint de kroonbenoemde burgemeester op 31 maart 2020.