Veel belangstelling nieuwe woningen Tienvoet in Heinenoord, meld u aan om mee te denken

nieuwbouw tienvoet

Op 4 december vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over het nieuwbouwproject Tienvoet in Heinenoord. Hier worden 132 woningen gebouwd. De belangstelling voor dit project was groot. De gemeente en projectontwikkelaar Novaform Vastgoedontwikkelaars West kijken terug op een succesvolle aftrap van dit project.

Veel belangstelling voor een nieuwe woning

Zo’n 100 tot 150 mensen hebben zich geïnformeerd over de nieuwe plannen. Er is duidelijk veel interesse om in de nieuwe wijk te wonen. ‘Ruim opgezet’ en ‘veel groen en water’ zijn veelgehoorde reacties. Ruimte voor een kritische noot was er ook. Op een daarvoor bedoeld paneel kon iedereen de voor hem of haar belangrijke aandachtspunten achterlaten. Deze informatie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Wilt u meedenken? Meld u voor 18 december aan voor de participatiebijeenkomsten

Ook de komende tijd horen de gemeente en projectontwikkelaar graag wat u vindt van de plannen. Dus wilt u meedenken over de nieuwe wijk aan de Tienvoet? Dat kan! Meld u voor 18 december 2019 aan bij de projectontwikkelaar voor de participatiebijeenkomsten en nieuwsbrief via: www.tienvoet-heinenoord.nl.

In 2020 wordt het bestemmingsplan herzien

Op dit moment heeft het gebied nog niet de bestemming wonen. Het bestemmingsplan wordt daarom herzien. Dit proces start in 2020 en duurt ongeveer een jaar. Het bestemmingsplan gaat pas gelden nadat de gemeenteraad het vaststelt. Voordat de gemeenteraad dit doet, kunnen belanghebbenden reageren op het plan.