Oud & nieuw in de Hoeksche Waard

Weggooien oliebollenvet

Veel mensen bakken zelf oliebollen met oud en nieuw. Sommigen spoelen daarna het oliebollen/frituurvet weg in de gootsteen of het toilet. Doe dat niet! Door oud vet kunnen de riolen onder het huis en in de straat verstopt raken. Ook kunnen onderdelen van de zuivering door het vet vastlopen waardoor de zuiveringsinstallatie niet goed functioneert. U kunt gebruikte vetten en oliën inleveren bij de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard en bij veel supermarkten. Kijk op de website van de RAD voor een actueel overzicht van alle inzamelpunten per dorp.

Afsteken van vuurwerk

Jaarlijks gebeuren er nog steeds ongelukken met vuurwerk. En niet alleen met het afsteken van illegaal vuurwerk. Maar liefst 48 procent van de vuurwerkongevallen vond plaats met het afsteken van officieel toegestaan consumentenvuurwerk. Veilige vuurwerkverkoop Alle 36 verkooppunten voor vuurwerk in Zuid-Holland Zuid zijn goedgekeurd. Elk jaar vindt er een gezamenlijke controle plaats door inspecteurs van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de brandweer Zuid-Holland Zuid. Tijdens intensieve inspecties van de opslag- en verkoopruimten is gelet op naleving door de ondernemers van de wettelijke eisen op het gebied van bouw- en brandveiligheid. De goedgekeurde vuurwerkverkooppunten zijn te herkennen aan een opvallend rode sticker op de deur en bijbehorende poster in de winkel. Uit de voorcontroles blijkt dat alle goedgekeurde verkooppunten hun verplichte administratie op orde hebben. Daarnaast voldoen de opslagen verkoopruimtes aan het Vuurwerkbesluit op het gebied van bouw- en brandveiligheid. De voorcontroles worden jaarlijks door de omgevingsdienst in samenwerking met de brandweer Zuid-Holland Zuid uitgevoerd.

Verkooppunten Hoeksche Waard

U kunt op 28, 30 en 31 december vuurwerk kopen bij de volgende verkooppunten:
• Vego Tuinmaterialen – Industriestraat 25 in Numansdorp;
• Ravestijn – Middelsluissedijk OZ 23 in Numansdorp;
• V.O.F. Sint-Nieklaas – Boendersweg 6 in ‘s-Gravendeel;
• De Vuurwerkreus – Zinkweg 95 in Oud-Beijerland;
• Warenhuis van Dijk – Bootstraat 15, Oud-Beijerland;
• Knip en Knal – Aston Martinlaan 24, Oud-Beijerland.

Vuurwerk afsteken

U mag alleen nog vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Het afsteken van vuurwerk buiten de genoemde periode is strafbaar. Ook dit jaar is het verboden om vuurwerk af te steken rondom kerken, sommige verzorgingshuizen en (kinder)boerderijen.

Ruim uw eigen vuurwerkresten op!

De gemeente zorgt ervoor dat vanaf 2 januari de vuurwerkresten weer worden opgeruimd. Daarnaast willen wij u dringend vragen om uw eigen vuurwerkresten op te ruimen. Dit om te voorkomen dat (kleine) kinderen op zoek gaan naar niet ontploft vuurwerk.

Zwaarder en illegaal vuurwerk

De politie merkt ook dit jaar weer dat er steeds zwaarder en illegaal vuurwerk in omloop is. Wat op vuurwerk lijkt, is soms bijna net zo zwaar als explosieven. De gevolgen hiervan zijn groot. Zo is er niet alleen meer schade aan (gemeentelijke) objecten, maar ook meer gevaar voor afstekers van vuurwerk en omstanders. Politie en gemeente vragen ook u alert te zijn op signalen van handel, bezit en vroegtijdig afsteken van (illegaal) vuurwerk. U kunt een melding doorgeven via het algemene telefoonnummer van de politie 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 – 7000.

Voorlichting HALT

Om overlast tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk te voorkomen, geeft HALT ruim 1000 voorlichtingen per jaar. De meeste daarvan op basisscholen en middelbare scholen. Denk hierbij aan voorlichting over het richten van vuurwerk op andere mensen, een rotje dat vanuit een portiek wordt gegooid of een vuurwerkbom op een speelplaats. Ook verspreidt HALT campagnematieriaal door het hele land. Ga voor meer informatie over de campagne naar de website van HALT.

Jongeren en alcohol

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar verhoogd. De leeftijdgrens van 18 jaar is vastgesteld omdat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Zowel voor verstrekkers als voor jongeren zelf gelden (straf) maatregelen als deze leeftijdsgrens niet nageleefd wordt. Dit geldt op straat, in het winkelcentrum, park, horeca, maar ook in sportkantines. Het maakt niet uit of de fles of het blikje open is of dicht. Jongeren lopen dan het risico een boete te krijgen en doorgestuurd te worden naar HALT. De hoogte van de boete is vastgesteld op € 45,00 voor jongeren tot en met 15 jaar en € 90,00 voor 16- en 17-jarigen. Voor adviezen over alcohol en opvoeden kunt u kijken op www.hoepakjijdataan.nl of www.uwkindenalcohol.nl. Er is ook een  publiekscampagne onder de naam ‘NIX onder de 18’.

Gemeente Hoeksche Waard ziet het voorkomen van alcoholgebruik onder de 18 jaar als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gemeente, horecaondernemers, maar ook sportverenigingen en natuurlijk ouders met kinderen in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar.

Nieuwjaarsfeest Oud-Beijerland

Ook dit jaar organiseert gemeente Hoeksche Waard het traditionele Nieuwjaarsfeest tijdens de nieuwjaarsnacht. Het is al weer de 22e keer dat dit feest wordt gehouden. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom in de (verwarmde) feesttent op het Vierwiekenplein te Oud-Beijerland. Het feest vindt plaats op woensdag 1 januari van 00.15 tot 05.00 uur. Het nieuwe jaar wordt muzikaal ingeluid door DJ’s en live optredens. Rondom de feesttent zijn toiletvoorzieningen, een EHBO-post en toezicht aanwezig.

Vierwiekenplein afgesloten voor parkeren

In verband met de voorbereidingen voor het feest is de centrale parkeerplaats Vierwiekenplein vanaf maandag 30 december 23.30 uur niet meer voor parkeren beschikbaar. Wij vragen de omwonenden (vergunninghouders) om tijdelijk gebruik te maken van een andere parkeerlocatie. Het Vierwiekenplein is donderdag 2 januari vanaf 12.30 uur weer beschikbaar.

Aangepaste verkeerssituatie rond het plein

Het weggedeelte Vierwiekenplein, tussen de Wereldwinkel en Dirk van den Broek, wordt tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het doorgaande verkeer rijdt dan in twee richtingen langs de voormalige Rabobank. De parkeergelegenheid nabij de seniorenappartementen blijft volledig bereikbaar.

Veiligheidseisen omwonenden en bezoekers

In verband met de brandveiligheidseisen vragen wij omwonenden om dinsdag 31 december vóór 18.00 uur hun vuilcontainers binnen te zetten. Daarnaast vragen wij iedereen op of in de buurt van het Vierwiekenplein met klem geen vuurwerk af te steken en/of met glaswerk te lopen in de omgeving van de feesttent. Politie en veiligheidsmedewerkers controleren hier op.

Overlast voor omwonenden

Wij zijn ons ervan bewust dat omwonenden van het Vierwiekenplein enige overlast kunnen ondervinden in de vorm van geluid en/of het afsluiten van straten. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken, maar vragen uw begrip voor eventuele overlast. En natuurlijk bent u ook van harte welkom bij dit gratis toegankelijke feest! Voor de goede orde: rond 20.00 uur vindt een geluidscheck plaats.

Op donderdag 2 januari wordt het centrumgebied vanaf 08.00 uur schoongeveegd.

Oplaten wensballon

In sommige religies is het gebruik van een wensballon tijdens de feestdagen een hoogtepunt. Deze periode van feesten en gedenken kan ook voor u een aanleiding zijn om een wensballon op te laten. Maar weet u ook dat het gevaarlijk kan zijn? Brandweer Zuid-Holland Zuid raadt het gebruik ervan af.

Risico’s oplaten en laten zweven van wensballonnen

De wensballon is een grote lampion van rijstpapier, waaronder een ‘brander’ is bevestigd. Het werkt dus hetzelfde als een luchtballon. Door de hete lucht die in de ballon stroomt, stijgt de wensballon op. Als het ’s avonds donker is, zijn de wensballonnen op grote afstand te zien. Het oplaten en laten zweven van wensballonnen is helaas niet zonder risico. Lees daarom voor gebruik heel goed de voorschriften en waarschuwingen op de verpakking. Ga zelf geen wensballon maken, maar koop kant-en-klare ballonnen die gemaakt zijn van brandvertragend materiaal. Let erop dat ze voldoen aan de eisen die de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) aan wensballonnen stelt.

Brandgevaar

Wensballonnen branden ongeveer 5 minuten. In die tijd zweven ze zo’n anderhalve kilometer door de lucht. Hierbij bereiken ze gemiddeld een hoogte van 200 meter. Tijdens hun vlucht komen ze ook bomen, huizen en hoogspanningsleidingen tegen. Ook is het niet 100% bewezen dat de brander van de ballon al helemaal afgekoeld is op het moment dat de ballon weer op de grond komt. Het is in Nederland al meerdere keren gebeurd dat woningen (onder andere met rieten kappen) in brand zijn geraakt door wensballonnen. Laat de wensballon dus alleen zweven op een plaats waar voldoende vrije ruimte is.

Persoonlijk letsel

Tussen het moment van aansteken en het oplaten van de wensballon bestaat er risico voor persoonlijk letsel. Wanneer de ballon scheef omhoog gaat kan de brander namelijk hete vloeistof lekken. Houd ook rekening met de windrichting bij het oplaten van de brandende wensballon. Personen die op de verkeerde plaats staan, kunnen de brandende wensballon tegen zich aan krijgen. Hierdoor kan kleding in brand vliegen en kunnen brandwonden ontstaan. Zorg dus dat mensen altijd aan de juiste kant van de ballon staan, zodat deze niet tegen hen aan kan waaien. En houd voor de veiligheid ook een blusdeken of water in de buurt, zodat vlammen direct gedoofd kunnen worden en brandwonden gekoeld.

Windkracht

Bij een windkracht van 3 Bft of meer wordt de wensballon instabiel. Leveranciers kunnen niet garanderen dat de ballonnen dan nog veilig gebruikt kunnen worden. In Nederland waait het meestal meer dan 3 Bft. Dit betekent dat het de meeste dagen niet veilig is om wensballonnen op te laten.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website van de brandweer. U kunt hen ook bereiken via telefoonnummer 088 – 636 50 00 of stuur een e-mail naar  brandveiligleven@brw.vrzhz.nl.

Afsluiten en weghalen containers

In verband met mogelijk vandalisme worden rond de jaarwisseling brievenbussen, afvalbakken, glas- en kledingcontainers afgesloten, dan wel verwijderd.
• Bovengrondse glasbakken worden waar nodig weggehaald en op donderdag 2 januari weer teruggeplaatst.
• Ondergrondse containers zijn op dinsdag 31 december van 18.00 uur tot woensdag 1 januari om 6.00 uur gesloten.
• Prullenbakken worden in de week voorafgaand aan de jaarwisseling afgesloten door middel van een klep. Als laatste worden de prullenbakken in en om de winkelcentra en bushaltes afgesloten. Vanaf donderdag 2 januari worden deze kleppen weer verwijderd.
• Kledingcontainers worden afgesloten met een slot.