Opbrengst Kerstpost HW Runners

De al twintig jaar bestaande ‘kerstpostactie’ van de Roparunteam Hoeksche Waardrunners is wederom een succes gebleken. Afgelopen drie weken is er via vijftig inleveradressen in de Hoeksche Waard de mogelijkheid geboden om post met een bestemming in de Hoeksche Waard zonder postzegel , maar met minimaal 45 cent, in te leveren.


Meer dan tien ‘rayonhoofden’ hebben gezorgd voor het ophalen, legen en uitsorteren. Vervolgens hebben meer dan 200 bezorgers deze post overal in de Hoeksche Waard bezorgd en dat alles tijdig voor de kerstdagen. Dit heeft betekent dat in twee ronden door al deze vrijwilligers circa 85.000 kaarten en brieven zijn bezorgd en een opbrengst heeft gegenereerd van € 38.500!! En dat alles bestemd voor meer en betere palliatieve zorg aan en voor kankerpatiënten. Het bestuur is hiermee zeer content en heeft enorme waardering voor alle vrijwilligers die dit hebben gerealiseerd. Tevens danken we voor de klandizie, vaak werd er naast de gevraagde 45 cent extra gegeven, en hopen volgend jaar weer hier op kunnen rekenen.

De stichting Hoeksche Waardrunners wenst een ieder heel fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020. Jan Vermeulen

Vz. Hoeksche Waardrunners