Na 54 jaar topinzet draagt Sportstichting ’s-Gravendeel haar taken over

Donderdag 12 december ondertekende wethouder Piet van Leenen de beëindigings-overeenkomst voor de Sportstichting ’s-Gravendeel. Na jaren van grote inzet, betrokkenheid en succes was het volgens de Sportstichting tijd om hun werkzaamheden neer te leggen en taken over te dragen.

Sinds enige jaren gaven de bestuursleden van de Sportstichting aan dat de diverse taken steeds meer professionele kennis vergden en dat dit te zwaar op de bestuursleden drukte. Hierdoor kwam de continuïteit en het voortbestaan van de sportverenigingen en de sporthal in gevaar. Om deze reden heeft de stichting het college van gemeente Hoeksche Waard gevraagd in te stemmen met het opheffen van de Sportstichting op 31 december 2019. Hierdoor is het mogelijk om de sportvelden op sportcomplex De Trekdam en Sporthal De Schenkel aan de gemeente in eigendom over te dragen. Donderdag 12 december werd hiervoor de eerste aanzet gegeven door het onderteken van de beëindigingsovereenkomst.

Na overdracht van de eigendommen van de stichting aan de gemeente, geeft de gemeente het beheer van de sportvelden over aan de afzonderlijke sportverenigingen en het beheer en de exploitatie van de sporthal aan Bres Accommodaties.

Grote waardering voor het jarenlange werk van het stichtingsbestuur

De gemeente is al langere tijd met de stichting en de verenigingen in gesprek om deze overgang op een juiste manier te laten verlopen. Het uitgangspunt hierbij is dat er voor de gebruikers van de sportaccommodaties weinig verandert en het behoudt van de binnen- en buitensport in de kern van ’s-Gravendeel blijft gegarandeerd. Wethouder Van Leenen spreekt zijn grote waardering uit voor het jarenlange werk van het bestuur van de stichting en de staat waarin het sportcomplex en de sporthal zich bevinden. Hij noemt het een fantastische prestatie van de stichting en vindt het een groot cadeau aan de gemeenschap van ‘s- Gravendeel.

Trots op wat de stichting achterlaat

De Sportstichting ’s-Gravendeel bestond dit jaar 54 jaar. De stichting was opgericht met als doel het bevorderen van de sport in de gemeente ‘s-Gravendeel. Dat heeft het bestuur van de stichting met heel veel inzet en succes gedaan. Voorzitter Cees van Straten is 32 jaar aan de stichting verbonden en is zeer trots op wat de stichting achterlaat en tegelijkertijd ook bedroefd dat nu een einde komt aan dit van oorsprong particuliere initiatief.