Kapitein van Leenen

Het schip met geld is binnengelopen in de Hoeksche Waard. Alle eigenaren van Eneco hebben besloten om hun aandeel te verkopen.

De gemeente Hoeksche Waard is voor 2,04% eigenaar en dat betekent een opbrengst van: € 82 miljoen.
Hiervan was € 50 miljoen begroot (en dus al ingeboekt en, op papier, uitgegeven) maar het betekent ook € 32 miljoen extra. Maar daar moeten we eerst maar eens rustig over nadenken, want er verdwijnt ook € 1,3 miljoen aan dividend per jaar.


Piet van Leenen over besteding verkoop Eneco-aandelen