HWL steunt “De Kortste Weg”

de kortste weg

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om te weten waar hun eten vandaan komt en vinden het fijn om duurzame of ambachtelijk producerende boeren te steunen. Met de campagne De Kortste Weg wil de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor duurzaam geproduceerd voedsel van dichtbij: uit de eigen streek en uit het seizoen. Als u rechtstreeks, of met maximaal één tussenhandelaar, koopt bij een boer, dan krijgt de boer een eerlijke prijs. We noemen dat de korte keten.
Meer lokaal eten is beter voor het milieu (want minder vervoer, minder fossiele brandstoffen) en beter voor de lokale economie (boeren krijgen een eerlijke prijs door minder tussenhandel). Door uw aankoop is het voor de boer makkelijker om te investeren in natuur, duurzaamheid, dierenwelzijn en de bodem. Die directe relatie tussen klant en boer is belangrijk, omdat u als klant invloed kunt hebben op de manier waarop er geproduceerd wordt. Een ander voordeel is dat u weet bij wie u koopt en verse seizoensproducten in huis krijgt.
Als u klant wordt, investeert u dus in de lokale economie, neemt u verantwoordelijkheid voor een ander voedselsysteem en kunt u invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering.Lokaal geteeld voedsel is bovendien vaak gewoonweg ontzettend lekker, van goede kwaliteit en gezond!Hoewel korte-keten-initiatieven aan populariteit winnen, hebben zij nog te weinig klandizie en omzet om op te kunnen schalen tot volwaardig alternatief voor de gewone supermarkt.

De NMZH wil de initiatieven steunen in hun ontwikkeling door samen te werken, informatie te delen en een multimediacampagne te ontwikkelen. Dit doet zij naast informatiebijeenkomsten ook met de website www.dekortsteweg.nl waar informatie te vinden is, aanbieders hun verhaal doen en men kennis kan maken met aanbieders door het bestellen van een proefpakket. U vindt De Kortste Weg ook op sociale media facebookpagina, twitteraccount of Instagram.


Ook in de Hoeksche Waard zijn er initiatieven die mee doen aan De Kortste Weg:
Biologische Boerderij Doelwijck Zuidzijdsedijk 31 3264 LG Zuidzijde
Biologische Boerderij Landzicht Broekseweg 2a 3291 LA Strijen