Gemeentewapen Hoeksche Waard onthuld

Gemeentewapen Hoeksche Waard onthuld

Op donderdag 12 december onthulde de Hoge Raad van Adel het gemeentewapen van de Hoeksche Waard. Burgemeester Govert Veldhuijzen had de eer om het ‘wapendiploma’ in ontvangst te nemen. Dat gebeurde in het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland.

Gemeente Hoeksche Waard is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Binnenmaas, Comstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Het gemeentebestuur sprak in februari de wens uit om, naast de nieuwe gemeentelijke huisstijl, ook een nieuw gemeentewapen te laten vaststellen. Dit verzoek werd bij de Hoge Raad van Adel ingediend en donderdag 12 december werd de procedure afgerond met de officiële onthulling en overhandiging van het ‘wapendiploma’.

Gemeentewapen Hoeksche Waard onthuld

Verzoek

Gemeente Hoeksche Waard koos ervoor om niet zelf aan de slag te gaan met het ontwerp van een gemeentewapen. Dit verzoek werd gegaan bij de Hoge Raad van Adel. Zij is het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en heraldiek. De Raad kreeg daarbij de vrije hand omdat alle partijen van mening waren dat het ondoenlijk was om alle elementen uit de wapens van de opgeheven gemeenten in het nieuwe wapen op te nemen.

Keuze

In april ontving de gemeente twee ontwerpen. Deze zijn met de 4 in de gemeente gevestigde historische verenigingen en de directie van Streekmuseum Hoeksche Waard besproken. Er viel een unanieme keuze. Bovendien mocht het wapen worden gedekt met een kroon van 5 bladeren, omdat de gemeente Korendijk die in zijn wapen voerde. Een standaardkroon heeft namelijk 3 bladeren. Ook was er de goedkeuring om het wapenschild vast te houden door schild houdende leeuwen.

De volledige en officiële beschrijving luidt dan:

“Gedeeld; I in goud een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld van drie schuinkruisjes van keel;

II schuinrechts spitsgeruit van azuur en zilver; het geheel omgeven door een versmalde schildzoom van sinopel.

Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.”

Argumenten

De Hoge Raad van Adel is tot dit ontwerp gekomen door uit te gaan van de ministeriele richtlijnen voor het verlenen van wapens aan publiekrechtelijke lichamen uit 1977. Bij het ontwerpen van het wapen hebben heraldische eenvoud, zeggingskracht en herkenbaarheid, ook van een afstand, voorop gestaan. Daarnaast is gezocht naar gemeenschappelijke (regionale) elementen van de bij de herindeling betrokken 5 gemeenten en 14 kernen. Deze elementen kwamen naar voren:

– de schildzoom in het wapen van Binnenmaas, die symbool staat voor de bedijkingsgeschiedenis van de hele Hoeksche Waard, zoals die in de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw vorm kreeg;

– de 3 schuinkruisjes in de wapen van Cromstrijen (Klaaswaal en Numansdorp), Strijen en Westmaas;

– de zogenoemde Beierse ruiten, die voorkomen in de wapens van Korendijk (Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland) en Oud-Beijerland;

– de golvende dwarsbalk in de wapens van Binnenmaas en Cromstrijen (Klaaswaal en Numansdorp), alsmede Piershil.

Gemeentewapen Hoeksche Waard onthuld