Feestelijke naturalisatieceremonie in gemeentehuis Maasdam

naturalisatie

Maandag 16 december reikt locoburgemeester Joanne Blaak-van de Lagemaat 3 ‘nieuwe’ Nederlanders de officiële papieren voor het Nederlanderschap uit. Te midden van vrienden en familie leggen zij de eed of gelofte af, waarmee ze beloven hiermee de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

De genaturaliseerde Hoeksche Waarders hebben een diverse achtergrond.  Ze komen uit Hongarije, Sri Lanka en Afghanistan.

De laatste naturalisatieceremonie van dit jaar vindt plaats op de Nationale Naturalisatiedag. Deze wordt jaarlijks in Nederland gehouden op Koninkrijksdag. Wij feliciteren de Hoeksche Waarders met hun Nederlanderschap en wensen hen veel succes toe in de toekomst!