College kiest voor spreiding verkeersdruk in Numansdorp-zuid

Het college nam vandaag het besluit om een aantal maatregelen door te voeren om de verkeersdruk in Numansdorp te spreiden en zo de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten. Het besluit houdt in dat de Fortlaan wordt ingericht als éénrichtingsverkeerstraat voor al het gemotoriseerd verkeer van noord naar zuid. De kruising Schuringsedijk/ Torensteelaan wordt aangepast zodat verkeer vanaf de Torensteelaan kan afslaan richting Schuring en omgekeerd. Daarnaast wijzigt de route voor de lijnbus vanuit Zuid-Beijerland naar Heinenoord. Deze gaat via de Torensteepolder waar er ter hoogte van de Rietheuvel een nieuwe halte is.

In oktober organiseerde de gemeente een bewonersavond in Numansdorp waarbij verkeersveiligheid centraal stond. Wethouder Harry van Waveren nodigde jong en oud uit om met elkaar in gesprek te gaan. “De opkomst was hoog”, aldus de wethouder. “Daar heb ik vooral geluisterd naar wat er leeft en wat inwoners vinden van de huidige verkeerssituatie. Die input was zeer waardevol. “Wij kunnen alleen niet voldoen aan alle wensen. Maar wij zijn van mening dat deze maatregelen zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid en spreiding van het verkeer in het dorp. Naast alle maatregelen die wij nu nemen, hopen wij dat alle inwoners hun steentje bijdragen aan een verkeersveilig Numansdorp.”

Eenrichting voor Fortlaan in de richting van noord naar zuid

Autoverkeer dat vanuit het zuiden naar het noorden wil rijden, maakt gebruik van de Torensteelaan. Op deze manier willen wij het centrum van Numansdorp en omliggende straten niet verder belasten. Ook blijft het winkelcentrum goed bereikbaar voor de zuidelijke woonwijken en waarborgen wij de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum. Totdat de nieuwe inrichting er is, blijft de Fortlaan gesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Op dit moment hebben wij geen goed beeld van wat er onder de grond van de Fortlaan aan bijvoorbeeld kabels, leidingen ligt. Daarom verwachten wij dat de Fortlaan pas in het voorjaar van 2020 open kan.

Wij verruimen de kruising Schuringsedijk-Torensteelaan waar mogelijk

Omdat de kruising gelegen is op een dijk kunnen wij de kruising slechts in beperkte mate aanpassen. Waar mogelijk verruimen wij de bochten vanaf de Torensteelaan naar de Schuringsedijk (richting Schuring). De bochten richting het centrum passen wij niet aan omdat de Fortlaan na openstelling dienst doet als route richting de zuidelijke woonwijken. De werkzaamheden voor verruiming van de kruising starten in het eerste kwartaal van 2020.

Wens voor fiets- en voetpad langs de Torensteelaan

Tijdens de bewonersavond kwam de uitdrukkelijke wens voor een fiets- en voetpad langs de Torensteelaan aan de orde. De beschikbare ruimte is op deze locatie beperkt. Daarom onderzoeken wij wat de technische mogelijkheden zijn.

De lijnbus richting Zuid-Beijerland blijft door de Voorstraat rijden

De bus vanuit Heinenoord naar Zuid-Beijerland blijft de huidige route door het centrum volgen. In omgekeerde richting gaat de bus via de Fortlaan over de Torensteelaan naar de Wethouder van der Veldenweg. Op de Torensteelaan ter hoogte van de Rietheuvel is een nieuwe halte.

Voor de bewoners van de zuidelijke wijken komt er een nieuwe halte tussen het Flohilplein en de Molendijk. Zij kunnen hier de bus pakken richting Zuid-Beijerland en richting de bushalte aan de A29.

Werkzaamheden starten in 2020

Dit betekent dat wij in 2020 de Fortlaan opnieuw inrichten en de kruising Schuringsedijk-Torensteelaan verruimen. Ook een nieuwe haltevoorziening aan de Voorstraat realiseren wij in 2020. Voor een aantal verkeersmaatregelen nemen wij een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit publiceren wij in Het Kompas. Via Het Kompas houden wij inwoners ook op de hoogte van de uitvoerings-werkzaamheden.