12 sollicitanten voor burgemeesterschap Hoeksche Waard

Voor het burgemeesterschap van Hoeksche Waard hebben 12 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind maart 2020in functie treden.De sollicitanten –twaalf mannen–variëren in de leeftijd van 38tot 59jaar.Onder hen hebben de meestenervaring in het openbaar bestuur, anderen zijn zij-instromers. Commissaris Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, dat is een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen.
De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten.
De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting medio februari 2020 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgtde minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. De vacature is ontstaan vanwege de herindeling van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijenper 1 januari 2019.Momenteel is Govert Veldhuijzen waamemend burgemeester in Hoeksche waard. Op 23 december 2019 volgt Jan Pieter Lokker hem op. Lokker blijft aan tot het moment waarop de vacature is vervuld.