VVD Hoeksche Waard: “OZB kan wat ons betreft omlaag”

VVD Hoeksche Waard is verrast omdat de begroting van het College en coalitie nu opeens wel met een bezuiniging van 3,7 miljoen euro wordt ingediend. Dit leidt echter niet tot een verlaging van de OZB, omdat het College en coalitie vooral hun eigen plannen willen doorzetten.

Eerder dit jaar werd een voorstel van onder andere de VVD voor een bezuiniging van 2 miljoen euro om zodoende de OZB te kunnen verlagen, nog afgewezen door de coalitiepartijen.De VVD begrijpt niet dat het College en de coalitie alle eigen plannen koste wat kost ten uitvoer willen brengen en hierbij de roep vanuit de samenleving naast zich neerleggen om de OZB vanaf 2020 omlaag te brengen naar het laagste tarief van de heringedeelde Hoeksche Waardse gemeenten.Dit was immers ook van de coalitiepartijen een verkiezingsbelofte  tijdens de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

De begroting is zo opgesteld en dichtgetimmerd door de coalitiepartijen dat er geen ruimte meer is om deze lagere OZB belasting alsnog door te voeren. De coalitiepartijen(wellicht met uitzondering van de drie afgesplitste lokale leden)blijven elkaars hand vasthouden, ook al leidt dit in 2020 tot een tekort van 4 miljoenen ondanks de extra inzet van tientallen miljoenen vanuit de reserves.Dit laatste stoort de VVD nog het meest. Het college snoept voor 13 miljoen euro uit de reserves voor de “bevordering van de flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers om te komen tot een organisatie die in staat is om de maatschappelijke opgaven te realiseren”.

“De VVD vindt dat de kosten van ingehuurde medewerkers en door de wethouders ingeschakelde externe bureaus volledig uit de hand lopen. De vraag is wie in de Hoeksche Waard nu beter van deze dure onderzoeken wordt?We kunnen beter de OZB verlagen voor onze inwoners.De VVD wil deze kosten inperken en zal tijdens de behandeling van de Begroting 2020hiervoor een motie indienen”, aldus Fractievoorzitter Arnold de Man.