Thuis beter met ThuisBeter

De ontwikkeling is niet te stoppen: ziekenhuiszorg verplaatst zich steeds meer naar de patiënt thuis. Het Albert Schweitzer ziekenhuis plakt hier een merknaam op, ThuisBeter. Apotheker en innovator Maryse Spapens is benoemd tot directeur van dit initiatief en vertelt over dit prachtige initiatief.