Sportplezier voor iedereen!

Iedereen moet plezier kunnen hebben in sport, ongeacht leeftijd, inkomen of een eventuele lichamelijke/geestelijke beperking. Dat is het hoofddoel van het Lokaal Sportakkoord Hoeksche Waard. Vandaag zetten wethouder Paul Boogaard, Peter Nootenboom (Sportraad HW), Gertjan de Vogel (Regiekr8) en Vera Hersbach (WelzijnHW) hun handtekening.

Wethouder Paul Boogaard (sport) is trots op dit mooie akkoord. “Met dit akkoord zorgen we ervoor dat iedereen in de Hoeksche Waard kan sporten en dit met plezier kan doen”, aldus de wethouder. “Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Of je dit nu alleen wilt doen of in verenigingsverband, als recreant of topsporter, met of zonder beperking. Uit een uurtje sport in de week kun je zoveel plezier halen. Daar heeft iedereen baat bij. Ik ben dan ook erg blij dat dit akkoord tot stand is gekomen met een hele brede groep. Op die manier is sport van en voor iedere Hoeksche Waarder.”

 

Het Lokaal Sportakkoord is een coproductie
In het Lokaal Sportakkoord staan de ambities die de partners met de lokale samenleving op het gebied van sport en beweging willen bereiken en op welke manier. Uiterlijk 8 november biedt het college het sportakkoord aan bij het ministerie van VWS. Na het vaststellen van het lokale sportakkoord stelt het Rijk financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering.

 

Aansprekende en kansrijke maatregelen
In het akkoord staan diverse activiteiten beschreven om onder andere mensen met een beperking te laten sporten. Zo gaan we verenigingen ondersteunen in het opzetten van activiteiten voor deze doelgroep. Betrokken partijen gaan zich de komende jaren ook inzetten om ouderen meer te laten bewegen. Geïnteresseerde verenigingen kunnen ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en om bestaande activiteiten zoals walking football uit te kunnen breiden. Verenigingen moeten ook toekomstbestendig en vitaal zijn. Door het aanbieden van ondersteuning en het aangaan van samenwerkingen houden we het ruime verenigingsaanbod op pijl.

 

Inspiratieavond
Verenigingen die aangaven te willen deelnemen aan de afspraken, maatregelen en de besteding van uitvoeringsbudget betrekken wij in het vervolg. Wij nodigen hen en andere sportaanbieders, onderwijsinstellingen, zorgverleners en het bedrijfsleven dan ook van harte uit voor de ‘Inspiratieavond vrijwilligersmanagement’ op 20 november in het gemeentehuis te Oud-Beijerland. Kijk voor informatie op www.hoekschewaardactief.nl of mail naar robin@hoekschewaardactief.nl.

 

Het Nationaal Sportakkoord
Het Lokaal Sportakkoord Hoeksche Waard is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Deze werd in de zomer van 2018 door sportminister Bruno Bruins gesloten met de sportwereld, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.