Niet akkoord met de begroting

Aan de telefoon: Sandra Hol van GroenLinks.

Zij is niet tevreden over de begroting. Er is veel te weinig ruimte voor de sociale en ruimtelijke omgeving, het landschap, de cultuur, de werkgelegenheid en nog een aantal dingen. Daar waar de rest van de gemeenteraad positief gestemd is, ziet zij belangrijke dingen onvoldoende aan bod komen.