Licentieverlenging voor 5 jaar voor de Bommel!

De licentie voor de Burgemeester van Bommelschool aan de Blaaksedijk, voor het officieel voeren van de titel ‘daltonschool’, wordt verlengd. Dat was de conclusie van het bezoek van de dalton visitatiecommissie op 20 november jl.

De Burgemeester van Bommelschool is een openbare kleine school met ongeveer 50 leerlingen en met een team dat bestaat uit 7 enthousiaste mensen. De leerling tevredenheid is hoog, evenals de resultaten.

De pijlers van het daltononderwijs – verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie – zijn op de Burgemeester van Bommelschool overal in terug te vinden. Wij leren kinderen al vanaf de kleuterklas hoe ze met elkaar om dienen te gaan: een ander helpen, conflicten uit de wereld helpen. Ook leren we leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht: de juf heeft niet altijd gelegenheid om je direct te woord te staan. Je kunt eerst je maatje om hulp vragen.

Zelfstandigheid komt op velerlei manieren aan bod: in de lagere groepen is dit bijvoorbeeld gericht op zelfredzaamheid terwijl in de hogere groepen de aandacht wordt gericht op het zelf oplossen van problemen. Ouderwetse regelmaat en orde zorgen voor een rustige sfeer, waarin leerlingen zeer betrokken met hun eigen leerproces aan de slag gaan.

Samenwerken is op verschillende manieren terug te zien in de school: met een maatje, als tutor of in groepjes.

Elke leerling werkt al vanaf de kleuterklas met een weektaak. Deze weektaak ziet er in alle groepen anders uit, oplopend in moeilijkheid. Zo leren kinderen te plannen en te evalueren. De weektaak is ook gericht op het individu. Zo zal het ene kind meer behoefte hebben aan rekenen en de ander aan taal. Daar kunnen we gericht op inspelen. Leerlingen zijn op die manier met een doel voor ogen aan het werk. Dat zorgt voor goede resultaten en gemotiveerde leerlingen.

Dalton is geen vast format; wij hebben de vijf pijlers uitgebreid met veel aandacht voor sociaal-emotionele vorming, natuur, cultuur en sport. Zo vindt op het gebied van sociaal-emotionele vorming maandelijks de verkiezing van de STER van de maand plaats; STER staat voor Samen Taakgericht Eerlijk en Rustig. Persoonsvorming, groepsvorming en burgerschap zijn zeer belangrijke onderdelen van ons aanbod.

Het is voor onze school van wezenlijk belang om de leerlingen stevig in hun schoenen te laten staan. Een positief zelfbeeld is van belang voor de rest van je leven. ‘Wees trots op jezelf en weet te benoemen wat je goed kan’ is wat we kinderen willen aanleren.

Een school om trots op te zijn, en dat is precies wat de dalton visitatiecommissie ook zag; alles wat netjes op papier staat is ook daadwerkelijk terug te zien in de praktijk. En het mooist van alles: leerlingen voelen zich