Huiskameravond met Alain Verheij in De Open Hof

| 28 nov |

Wat kun je als weldenkend mens in de 21e eeuw leren van de Bijbel? Alain Verheij, zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op deze vraag, gaat hierover in gesprek met u en met jou op donderdagavond 28 november om 20.00 uur in de Huiskamer van De Open Hof.Iedereen is van harte welkom!

In zijn boek ‘God en ik’ schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. De jonge theoloog en schrijver Alain Verheij analyseert met een scherp oog onze tijd en hij ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu.
Zo kun je de vastentijd zien als een “detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding.

Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Alain Verheij legt de verbinding tussen de verhalen en hedendaagse levensvragen. In een recensie over het boek van Alain Verheij‘God en ik’ schrijft Wim Kleisen “De jonge theoloog (1989) beschrijft zijn levensgeschiedenis, zijn kerkelijke levensgang en zoektocht in het bijzonder. Hij is al bij drie kerkgenootschappen als lid betrokken geweest en staat daar nu min of meer buiten. Maar zijn betrokkenheid bij de Bijbel is intensief. Hij slaagt als theoloog er uitstekend in, in een levendige en aantrekkelijke stijl, vanuit hedendaags standpunt de Bijbelse verhalen te vertellen, de verhaalpersonen levendig te verbeelden en voor tijdgenoten te verhelderen. Zijn boek heeft als doelgroep mensen die ver van de Bijbel verwijderd zijn, dan wel er nooit mee te maken hebben gehad, te interesseren voor deze materie. Hij doet dit zonder enige bekeringsdrang, al wil hij duidelijk wel zijn betrokkenheid met zijn lezers delen.”Deze avond is interessant voor mensen die de Bijbel kennen en voor hen die de Bijbel niet kennen.

Iedereen is van welkom in De Open Hof, ook als je geen lid bent van De Open Hof, Willem van Vlietstraat 2a, Oud-Beijerland op donderdag 28november. Aanvang 20.00 uur, vanaf19.30 uur staat de koffie en thee klaar.