Hoeksche Waardse verpleeghuizen onder verscherpt toezicht

De Buitensluis in Numansdorp en De Open Waard in Oud-Beijerland staan onder verscherpt toezicht van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De verpleeghuizen voor ouderen zijn beide onderdeel van de stichting Alerimus. De stichting heeft een half jaar de tijd om de situatie te verbeteren.

De inspectie stelde in oktober 2018 al vast dat bij De Open Waard de kwaliteit van de zorg beter moest. Zo zijn de persoonsgerichte zorg, de professionele besluitvorming en de stabiliteit en continuïteit van deskundige zorgverleners niet voldoende.

Ook bij De Buitensluis bleek in september 2019 het nodige niet in orde te zijn. Hier ziet de inspectie grotendeels dezelfde tekortkomingen op de deskundigheid van het personeel en kwaliteit en veiligheid.

Stichting Alerimus laat in een schriftelijke reactie weten:
Onze zorglocaties zijn van oudsher als ‘vertrouwd bejaardenhuis’ geworteld in de lokale samenleving. Eind vorig jaar zijn ze als verpleeghuis aangemerkt. In beide locaties wonen en werken veel mensen uit de Hoeksche Waard. De transformatie naar de normen van verpleeghuiszorg is een complexe opgave die Alerimus vol energie is aangegaan. 

Het leveren van verpleeghuiszorg is voor ons een weloverwogen keuze. Door bewoners ook de mogelijkheid van verpleging en behandeling te bieden, bereiken we dat ouderen tot hun levenseinde met goede zorg en verzorging maar ook, wanneer dat nodig is, met goede verpleging en behandeling in onze zorglocaties en hun vertrouwde omgeving, met hun eigen sociale netwerk, kunnen blijven wonen. Deze transformatie vraagt andere kennis en vaardigheden en een andere manier van organiseren.

We hebben de afgelopen tijd volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg en gaan daar onverminderd mee door en versnellen waar mogelijk.

Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of dit kan worden opgeheven. Mocht dat niet zo zijn, dan kan de inspectie verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen. De stichting kan dan worden gedwongen om bepaalde maatregelen te nemen. Als stok achter de deur worden daar soms dwangsommen of boetes aan verbonden.

Bron: Rijnmond