Gemeente pleit voor extra snelbusdiensten naar Rotterdam

R-net is een populaire openbaar vervoersvoorziening in de Hoeksche Waard. De gemeente is in vergevorderd gesprek met de provincie over een extra ‘snelbusdienst’ tussen Rotterdam en Oud-Beijerland. Wethouder Harry van Waveren onderbrak een gemeentelijke bijeenkomst over dit onderwerp, om in Hoeksche Waard Live Actueel e.e.a. toe te lichten.