Denk mee over de Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard!

gas vlam

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en gerealiseerd moeten worden. Daarom zijn 30 energieregio’s gevormd. Eén van deze regio’s is de regio Hoeksche Waard. Elke regio heeft nu de gelegenheid om zelf vorm te geven aan de energietransitie.

De doelstellingen

Nederland heeft in het Klimaatakkoord haar doelstellingen bepaald:
• Vóór 2030 49% CO2-emissiereductie* vergeleken met 1990;
• Vóór 2050 minimaal 95% CO2-emissiereductie vergeleken met 1990.
* Emissiereductie = Het verminderen van de uitstoot van stoffen die een (mogelijk) schadelijk effect op het milieu hebben.

Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard in de Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020 de doelstelling opgenomen om in 2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te zijn.

Kom naar de 3 bijeenkomsten

Woont of werkt u in de Hoeksche Waard of bent u op een andere manier betrokken bij het eiland? Dan wilt u ongetwijfeld meer weten over wat de Regionale Energiestrategie (RES) inhoudt, wat de opgave is en hoe de (RES)regio Hoeksche Waard invulling gaat geven aan duurzame energieopwekking en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Wilt u meedenken? Kom dan naar de 3 meedenkbijeenkomsten die de (RES)regio Hoeksche Waard organiseert.  Tijdens de regionale startbijeenkomst (eerste meedenkbijeenkomst) presenteert de (RES)regio Hoeksche Waard de route die zij de komende maanden loopt. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek om uw inbreng te horen. De RES is namelijk een proces van ons allemaal.

Data van de meedenkbijeenkomsten

Dinsdag 10 december is de regionale startbijeenkomst. U bent van harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). De andere 2 meedenkbijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 21 januari en dinsdag 24 maart.
Meer informatie over de locatie, tijdstip en inhoud van het programma van de 2e en 3e bijeenkomst volgen later.

Meer informatie en aanmelden

Op www.gemeentehw.nl/res vindt u inhoudelijke informatie over de meedenkbijeenkomsten. U kunt zich tot en met maandag 2 december aanmelden door een e-mail te sturen naar reshw@gemeentehw.nl.