Commissaris van de Koning ontvangt profielschets nieuwe burgemeester

Op donderdag 14 november 2019 heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Adriaan van der Wulp, tijdens een extra raadsvergadering de profielschets voor een nieuwe burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard overhandigd aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.

Eerder deze vergadering heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld en de vertrouwenscommissie ingesteld.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt de vacature op 20 november 2019 open in de Staatscourant.

De komende maanden gaat de vertrouwenscommissie in alle vertrouwelijkheid gesprekken voeren met kandidaten die solliciteren. Op het moment dat vertrouwenscommissie een nieuwe burgemeester officieel voordraagt, volgt er meer informatie.