Bouw nieuwe ontmoetingsplek Boezem & Co gestart

start bouw MFA Boezem

Vandaag is start van de bouw gevierd op het terrein van kinderboerderij De Boezemvriend en speeltuinvereniging Speelvlucht in Oud-Beijerland. Volgend jaar staat daar een nieuwe dierenstal, een nieuwe berging voor de speeltuin en de nieuwe multifunctioneel accommodatie (MFA) Boezem & Co. Bij het MFA aan de Boezemsingel kunnen inwoners elkaar straks ontmoeten. Samen genieten van koffie, thee met wat lekkers, een cursus volgen of bijpraten bij één van de verenigingen die er gehuisvest is. Kinderen kunnen er naar de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of buitenspelen bij kinderboerderij De Boezemvriend of speeltuin Speelvlucht. ‘Ik kijk uit naar de in gebruik name van het pand volgend jaar en de levendigheid die hier straks op het terrein is door alle bezoekers.’, aldus wethouder Piet van Leenen (Ruimtelijke ordening en ontwikkeling).

Het plan

Kinderboerderij De Boezemvriend (in de wijk Croonenburgh) en het gebied eromheen worden toekomstbestendig gemaakt, zodat inwoners er nog jaren plezier van kunnen hebben. Hiervoor wordt verenigingsgebouw ‘De Boezem’ in de speeltuin gesloopt. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) ‘Boezem & Co’ en een nieuwe stal op het terrein van de kinderboerderij. De naam van het nieuwe MFA is vorig jaar bedacht door Timo Aldus uit groep 8 van basisschool Keuchenius. Hij won de prijsvraag die onder 14 scholen was uitgeschreven.

Meerdere organisaties krijgen een plek in het nieuwe gebouw

Naast de verenigingen die nu gebruikmaken van De Boezem, biedt deze locatie straks ook ruimte en onderdak aan andere organisaties:

· Dagbesteding van Gemiva en Pameijer: in totaal 8 cliënten komen helpen in en om de kinderboerderij en het gebouw.

· Buitenschoolse opvang Kivido voor maximaal 20 kinderen in creëert. De ruimte wordt ’s ochtends gedeeld met een peutergroep (maximaal 26 kinderen) van Spelenderwijs.

· Een ontmoetingsplek van het Odensehuis voor mensen met beginnende dementie en hun partner.

Naast deze organisaties kunnen bezoekers van de kinderboerderij en speeltuin in het gebouw terecht voor een kop koffie of thee.

Circulaire bouw

Het nieuwe pand en de stal wordt circulaire gebouwd door aannemer Jongekrijg+Maasbouw. Dit betekent dat voor de bouw van de nieuwe accommodatie zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande materialen. Voor het isoleren van het pand worden oude spijkerbroeken ingezet. Deze zijn vorig jaar verzameld onder inwoners van de Hoeksche Waard.

Ook worden er balken uit sloopwoningen gebruikt, die schoongemaakt zijn door medewerkers van HW werkt!. Vandaag gaf wethouder Piet van Leenen (Ruimtelijke ordening en ontwikkeling) samen met medewerkers van HW werkt! het startsein voor de bouw. Dit gebeurde door een houten wand te plaatsen bij de stal die vooruitlopend op het MFA wordt gebouwd. ‘Met deze nieuwe accommodatie creëren we een groene en duurzame ontmoetingsplek, waar iedereen welkom is en mee kan doen (een inclusieve samenleving). Ik ben er trots op dat we dit met onze maatschappelijk partners samen realiseren.’, aldus wethouder Van Leenen.