Bijdrage zorgkosten ook in 2020

Heeft u een chronische ziekte, een beperking of af en toe hoge zorgkosten? Dan kunt u ook in 2020 een bijdrage aanvragen voor uw zorgkosten. Denk aan het wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering, de eigen bijdrage voor thuishulp (Wmo/CAK) en thuisverpleging of bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of een indicatie voor intensieve ondersteuning vanuit Jeugdhulp.

U komt in aanmerking voor de bijdrage in zorgkosten als u een inkomen heeft tot 130% van de bijstandsnorm en u geen gebruik maakt van onze collectieve zorgverzekering, het VGZ Rotterdampakket.

U kunt een bijdrage in de zorgkosten aanvragen:

• als u geen gebruik maakt van onze collectieve zorgverzekering;
• als u volledige wettelijk eigen risico van de zorgverzekering heeft betaald;
• als u een eigen bijdrage voor de Wmo of de Wlz betaalt;
• als u jeugdhulp met een indicatie ontvangt;
• een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier heeft.

Wilt u meer informatie of direct een aanvraag indienen? Bekijk dan de pagina Bijdrage Zorgkosten.