Begroting gemeente Hoeksche Waard: Volksgezondheid, jeugdzorg & senioren

Wethouder Joanne Blaak schoof aan om ons bij te praten over de begroting 2020. Zelf probeert ze deze begroting, waar ze overigens heel tevreden over is, zelf probeert ze de begroting begrijpelijk te maken door het onder te verdelen in 3 “i’s”. Iedereen, Integraal en Innovatief. Ze blijft zich inzetten voor goede jeugdzorg en aandacht voor de senioren.