Aantal vooroorlogse iepen meer dan gehalveerd

Iepen Oud-Bonaventura

In 2012 werd in de Hoeksche Waard, door toen nog Groenbeheer Hoeksche Waard, besloten om een punt te zetten achter het preventief injecteren van de oude, vooroorlogse Hollandse iepen tegen de besmettelijke en dodelijke iepziekte. Protesten van Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior en enkele deskundigen konden dat besluit in de jaren daarna niet meer terugdraaien. Sinds 2013 worden er geen bomen meer geïnjecteerd.

Er werd door ‘Fraxinus Excelsior’ in 2013 en 2014 nog onderzoek gedaan naar hoe men in andere delen van de regio Rijnmond en de provincie Zuid-Holland aankeek tegen de preventieve injecties. Daaruit kwam naar voren dat ondermeer in steden als Den Haag jaarlijks duizenden iepen die ouder zijn dan vijftig jaar werden geïnjecteerd. Maar ook dit veranderde niets meer aan de stand van zaken. Door het stopzetten van de injecties liepen niet alleen de 62 oude iepen langs de dijken gevaar, maar ook de (toen nog) 9 monumentale iepen bij de Mariëhoeve. In de eerste twee jaar na het stopzetten van de injecties leek het allemaal nog mee te vallen, maar na 2015 ging het hard. Ook het monumentale negental, die enkele jaren eerder ondermeer van enkele buitenlandse boomdeskundigen het stempel ‘uniek’ hadden meegekregen, werd niet gespaard door de iepziekte.

Aantal gehalveerd

Van de negen monumentale iepen resteren er nu nog slechts drie. En ook in 2019 vielen weer zes vooroorlogse iepen op de dijken ten prooi aan de dodelijke ziekte. De meesten van deze oude(re) iepen langs de dijken zijn ooit aangeplant tussen 1929 en 1935 en zijn nu dus rond de 90 jaar oud. De drie resterende, monumentale iepen bij de Mariënhoeve zijn inmiddels bijna honderd jaar oud.
Van de 71 oude iepen, die er in 2013 nog stonden in de Hoeksche Waard (inclusief de 9 bomen toen bij de Mariënhoeve) resteren er nu nog slechts 35. Gelet op de ervaringen met het injecteren van de oudere iepen in andere gemeenten en de periode voor 2013, is de bomenwerkgroep van mening dat het niet zover had hoeven te komen. Ondermeer de bekende Britse ‘Treehunter’ Rob McBride had in 2012 nog zijn bewondering uitgesproken voor de oude iepen in de Hoeksche Waard. ‘Fraxinus Excelsior’ hoopt dan ook er een in toekomstig bomenbeleidsplan ook weer aandacht komt voor deze unieke bomen.