13 nieuwe woningen op terrein Het Spui in Strijen

Op de locatie van de voormalige basisschool Het Spui in Strijen komen 13 koopwoningen. Het gaat om 10 seniorenwoningen met tuin en 3 vrije kavels met parkeerplaats op eigen erf. Op 22 november ondertekenden wethouder Piet van Leenen en Leo Hooghwerff de overeenkomst voor deze herontwikkeling.

De realisatie van de woningen staat vooralsnog in de 2e helft van 2020 gepland. De woningen worden uitgevoerd met kwaliteit ‘Plus-Op-de-Meter’. Dit betekent dat de woningen meer dan zelfvoorzienend zijn in het opwekken van energie, waardoor een duurzame toekomst is verzekerd. Ook de openbare ruimte wordt ingericht met duurzame materialen.

Samenspraak

De voormalige schoollocatie van Het Spui wacht al geruime tijd op een nieuwe invulling. In samenspraak met de omwonenden zijn varianten voor de herontwikkeling naar woongebied verkend.

Gezien de ligging van de locatie nabij het centrum met haar voorzieningen, de voorkeuren van de omwonenden en de grote vraag naar seniorenwoningen, is ervoor gekozen om op deze locatie inderdaad dit soort woningen te realiseren.

Gebroeders Hooghwerff uit Strijen gaat het werk uitvoeren. De opdracht betreft onder andere het slopen van het voormalig schoolgebouw, de bouw van de seniorenwoningen en inrichten van de openbare ruimte.

Maatwerk

De vergrijzing binnen de Hoeksche Waard en de dreigende terugloop van het aantal jonge huishoudens vraagt om maatwerk. Zeker wanneer we de Hoeksche Waard zo vitaal willen houden als nu. “Het draait om specifieke woonwensen en woningbehoeften”, vertelt Piet van Leenen, wethouder Wonen. “Met het programma Wonen willen we dan ook een woningvoorraad voor jonge huishoudens creëren die past bij hun wensen. De vergrijzing verliezen we tegelijkertijd niet uit het oog. Deze verandering vraagt om woningen die in de toekomst geschikt zijn om ouderen te huisvesten. Het Spui project past hier uitstekend in. Ik ben dan ook blij dat ik vandaag mijn handtekening heb mogen plaatsen onder de overeenkomst voor de herontwikkeling. Laten we er snel mee starten!”