VVD: houd Krammer Volkerak zoet

De VVD fractie in het waterschap Hollandse Delta wil het Krammer Volkerakzoet houden. De Minister van I&W wil het Krammer Volkerak verzilten. De VVD is tegen verzilting omdat de waardevolle natuur verloren gaat en het zoet water broodnodig is voor de landbouw. De VVD vindt de 110 miljoen euro die verzilting moet kosten weggegooid geld. In de Verenigde Vergadering heeft de VVD grote zorg geuit over het voornemen van de Minister