Rapportage uitkomsten signalerend huisbezoek Oud-Beijerland

Gemeente HW Koeienland

Op 15 oktober is de ‘Rapportage uitkomsten signalerend huisbezoek Oud-Beijerland’ door het college ter kennisgeving aangenomen.
Sinds 2011 worden in Oud-Beijerland structureel signalerende huisbezoeken door de gemeente uitgevoerd. Iedereen van 75 jaar en ouder die zelfstandig woont krijgt eenmaal per 3 jaar een aanbod voor zo’n huisbezoek. Speciaal opgeleide vrijwilligers gaan op huisbezoek en koppelen de signalen terug aan de ouderenadviseur. Deze pakt individuele signalen op en vertaalt trends in signalen door naar beleid en samenwerkingspartners.
U vindt de rapportage op de pagina Ouderenbeleid en ouderenadviseur.