Installatie Kinderraad

logo hoeksche school

Wees een kritische burger, loop niet in alles mee. Dat is één van de dingen die onderwijskoepel Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard,haar leerlingen wil bijbrengen. Daarom wordt op woensdag 20 november a.s., op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, binnen de stichting de Kinderraad geïnstalleerd.
Van elke basisschool zal één leerling uit groep 6, 7 of 8 plaats nemen in deze raad. Onder leiding van vijf directeuren zullen ze zich twee keer per jaar gaan buigen over zelf gekozen thema’s. Nadenken over burgerschapsvorming, over hoe we met elkaar om willen gaan, over verworvenheden zoals democratie, krijgt binnen het onderwijs een steeds belangrijkere plek. Het vormen van de Kinderraad sluit daarbij naadloos aan.
De Hoeksche School wil dat kinderen leren na te denken over wat ze willen mét de wereld, wat ze willen ín de wereld, wat ze willen met zichzelf, dat ze nadenken over hun relatie met andere mensen en met de natuur, e.e.a. vanuit waarden geformuleerd op school.
Vroeger was de samenleving verdeeld in zuilen, licht Pierre Den Hartog, beleidsmedewerker Onderwijs binnen de scholenkoepel,toe. „Elke zuil had zijn eigen waarden en je wist wat er van je werd verlangd.
Tegenwoordig lijkt alles te (moeten) kunnen en te mogen, de grenzen zijn vervaagd of helemaal weg. Het gevaar bestaat dat je jezelf voorbij raast als je niet af en toe even stilstaat bij wat je zelf eigenlijk wilt, wat jij waardevol acht.”„In het onderwijs, in de hulpverlening, maar ook als ouders,praten we altijd óver kinderen; het is ook wel eens interessant om te praten mét kinderen,” aldus Den Hartog.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat de raad met voorstellen komt om rekenen en taal maar te schrappen, maar wel wordt gehoopt dat de kinderen aangeven wat zij belangrijk vinden voor alle kinderen op de scholen, welke ideeën zij hebben over onderwijs. De directeuren van de scholen zullen vervolgens bekijken hoe de voorstellen van de Kinderraad vorm gegeven kunnen worden op hun scholen.De officiële installatie van de Kinderraad om 10.00 uur wordt meteen gevolgd door een eerste bijeenkomst, met als thema ‘omgaan met diversiteit’.