Hoeksche Waard pilotgemeente in voorbereiding op nieuwe Inburgeringswet

Gemeente Hoeksche Waard is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geselecteerd om een pilotprogramma te organiseren ter voorbereiding op de nieuwe Inburgeringswet, die vanaf 1 januari 2021 in gaat. De pilot van gemeente Hoeksche Waard richt zich op het thema ‘duale trajecten’ (combineren van het leren van de taal en werken).

Intensief activeren en begeleiden

In 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het doel hiervan is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan hen daarbij intensiever activeren en begeleiden. Om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel, ondersteunt het ministerie gemeenten bij de voorbereiding hierop door pilotprogramma’s te financieren. Het ingediende voorstel van gemeente Hoeksche Waard kreeg de hoogste beoordelingsscore en kwam daarom in aanmerking.

Bestaande en nieuwe werkwijzen

Het pilotprogramma in de Hoeksche Waard heet ‘Leerhuis inburgering Hoeksche Waard’ en bestaat uit twee onderdelen. We gaan lopende initiatieven die al in de geest van de nieuwe wet worden uitgevoerd verfijnen en testen daarnaast nieuwe instrumenten en werkwijzen. Zo combineren we lessen uit bestaande en nieuwe aanpakken. Deze pilot voeren we uit in nauwe samenwerking met verschillende samenwerkingspartners uit de regio. Wethouder Huibert Steen: “Ik ben erg blij dat we zijn geselecteerd voor deze pilot. Ik verwacht en hoop dat mensen zo gemakkelijker inburgeren doordat ze tijdens  het werk de taal sneller oppakken en daarmee hun plek in de samenleving vinden.”