Het is weer herfst! Dat betekent: veel bladafval

In een groene gemeente als de Hoeksche Waard betekent dat veel bladafval. Een drukke periode dus voor onze collega’s van de Buitendienst die hun uiterste best doen om zoveel mogelijk blad op te ruimen. Zij worden hierbij geholpen door de collega’s van HW werkt! Daarnaast rijdt de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) rond met veegauto’s en wordt er gebruik gemaakt van tractoren met bladvegers en -zuigers.

Veiligheid staat voorop

Helaas kunnen we niet overal tegelijk zijn. Daarom is het onze belangrijkste taak om wegen, fietspaden, voetpaden en straatkolken zoveel mogelijk bladvrij te houden.

Bladafval is ook heel nuttig

Wij laten blad dat tussen de planten ligt (bijvoorbeeld in onze plantsoenen) zoveel mogelijk liggen. Het vormt namelijk een natuurlijke bescherming (isolatie) tegen de vorst. Daarnaast biedt zo’n laag bladafval een schuilplaats aan allerlei dieren en insecten. Vogels als de merel wroeten graag tussen het blad op zoek naar wormen en andere beestjes. En de egel overwintert het liefst op een rustige plaats onder een ruime laag blad. Als dank eet hij op zijn beurt weer de naaktslakken in uw tuin op. Het bladafval is niet alleen belangrijk voor de beestjes boven, maar ook in de grond. Het bodemleven wordt namelijk gevoed door al het organische materiaal. Het betekent eten voor schimmels, nematoden, mijten, bacteriën en nog veel meer. En zij zetten het automatisch om in voedingsstoffen voor de grond.

Bij groenblijvende planten, grassen, bodembedekkers en ook het gazon wordt het blad wél opgeruimd. Groenblijvende planten hebben in de winter namelijk ook licht en zuurstof nodig. Ligt er teveel blad op, dan zullen de planten verstikken en bruin worden.

Wat kunt u zelf doen?

Waar mogelijk kunt u zelf uw stoep of straatkolk vrijhouden door het blad op te vegen. Heeft u een composthoop of een compostvat? Dan kunt u daar het bladafval gewoon bij gooien. Heeft u geen composthoop, dan kunt u het kwijt in de groene container.

Onveilige situatie door bladafval? Meld het via Fixi!

Nogmaals, wij proberen zoveel mogelijk blad te verwijderen zodat dit zo min mogelijk overlast geeft. Bent u van mening dat er ergens een onveilige situatie is ontstaan (bijvoorbeeld gladheid door bladafval)? Meld uw klacht via Fixi (of via de Fixi app) of telefoonnummer 14 0186 | 088 – 647 36 47.