Gemeente HW & RAD HW sluiten nieuw dienstverleningscontract

Ook de aankomende tien jaar kunnen de inwoners van de Hoeksche Waard rekenen op de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen door RAD HW. Vandaag tekenden wethouder Piet van Leenen en RAD-directeur René Huisman hiervoor een dienstverleningsovereenkomst.

Tot aan de herindeling vanaf 1 januari was de complete afvalinzameling en -verwerking de verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard. Na de herindeling is deze verantwoordelijkheid overgegaan naar gemeente Hoeksche Waard.

RAD HW opnieuw de afval- en grondstoffeninzamelaar

De afgelopen maanden zijn de bestaande en nieuwe werkafspraken tussen gemeente Hoeksche Waard en RAD HW vastgelegd. Ook is de rechtsvorm van RAD HW gewijzigd naar een overheidsvennootschap. De gemeente is volledig aandeelhouder. Met het zetten van de handtekeningen onder de overeenkomst is de bestaande situatie opnieuw bevestigd, aldus Piet van Leenen. RAD HW zal ook in de toekomst de partner zijn voor de afval- en grondstoffeninzameling van gemeente Hoeksche Waard.