Gemeente Hoeksche Waard zegt contract op met leverancier hulpmiddelen Wmo

Gemeente Hoeksche Waard heeft voor de levering en service van de Wmo hulpmiddelen een overeenkomst met het Hulpmiddelencentrum (HMC). De leverancier voldoet niet aan de overeenkomst en de gemaakte afspraken. Zo worden de hulpmiddelen niet tijdig geleverd. Hierover zijn meerdere gesprekken gevoerd, maar dit heeft helaas niet geleid tot verbetering. ‘Wij willen dat de dienstverlening aan onze klanten verbetert, daarom hebben wij besloten het contract met HMC te beëindigen en op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier. Wij betreuren deze situatie en doen er alles aan om de overgang naar de leverancier voor onze klanten zo soepel mogelijk te laten verlopen.’, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat.

Waarom wordt het contract ontbonden

Helaas krijgt de gemeente steeds meer klachten over de levering en service van hulpmiddelen door HMC. Zij hebben deze klachten meerdere keren met HMC besproken, maar dat heeft niet geleid tot verbetering. De dienstverlening aan de WMO- klanten moet verbeterd worden en voldoen aan de eisen die de gemeente hiervoor gesteld heeft. HMC heeft aangegeven dit niet op korte termijn te kunnen organiseren. Daarom heeft de gemeente besloten het contract met HMC stop te zetten.

Nieuwe leverancier

De gemeente is op dit moment op zoek naar één of meerdere nieuwe leverancier(s). Totdat zij een contract met een nieuwe leverancier hebben, blijft HMC verantwoordelijk voor de service en het onderhoud van de hulpmiddelen. Wanneer inwoners nog wachten op een hulpmiddel bekijkt de gemeente per situatie wat er mogelijk is om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Goede oplossing voor onze klanten

De gemeente betreurt deze situatie. Zij werken er aan om voor al onze inwoners tot een goede oplossing te komen. De inwoners die contact hebben met HMC zijn per brief geïnformeerd over de situatie. Zij hopen op hun begrip en houden hen op de hoogte van de ontwikkelingen.