EHBO Numansdorp maakt een doorstart.

In de jaarvergadering van de EHBO Numansdorp waren 90 % van de leden aanwezig. Het voltallige bestuur stapte op in verband met diverse redenen. 2 Bestuursleden vanwege de leeftijd waarvan 1 ruim 36 jaar bestuursfunctie als penningmeester. De voorzitter vond het na 19 jaar dat een ander de vereniging moest gaan leiden. Het vierde bestuurslid is voorzitter geworden van het district Zuid-Holland. Het vijfde bestuurslid is gestopt om persoonlijke redenen. Na een halfjaar voorbereiding werden 5 nieuwe bestuursleden door de algemene vergadering benoemd. Menno van Oort voorzitter, Dick Veth penningmeester, Franscisca Herfst Secretariaat, Meine v.d.Graaf bestuurslid en Leo Schellevis Instructeur. Ook werden de nieuwe statuten voor de EHBO goedgekeurd. Ook werden een aantal EHBOers in het zonnetje gezet door het gewestelijke bestuur Zuid-Holland. Marjan den Ouden 25 jaar lid, Ewout Verbaas 40 jaar lid, Bas Groeneweg 40 jaar lid waarvan 36 jaar penningmeester, Arie van Prooijen 40 jaar lid en Dick Veth 50 jaar lid. De aftredende voorzitter Wim van der Giesen zal volgend jaar in het zonnetje gezet worden voor 40 jaar lidmaatschap. De penningmeester kreeg als eerbetoon een cent uit 1964 omgehangen. De vervolglessen beginnen weer op donderdag 31 oktober in de Voorhof, Torenstraat 16 te Numansdorp. Wilt u mee draaien meld je dan rond 19.30 uur bij dit adres of stuur een email aan mousaka@live.nl