CDA: Meer aandacht nodig voor daklozenproblematiek

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal daklozen in Nederland de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Ook de CDA-Statenfractie ontvangt zorgwekkende signalen uit de provincie over deze toename en dringt er bij het college van Gedeputeerde Staten op aan om actie te ondernemen.

Ruim 39.000 mensen in Nederland hadden vorig jaar geen vaste woon- of verblijfplaats. Het gaat daarbij niet alleen om zwervers en verslaafden, ook veel gezinnen, jongeren en economische daklozen hebben geen vast dak boven het hoofd. Eén van de problemen is de verhitte woningmarkt. Betaalbare huurwoningen zijn, tenzij iemand jaren op een wachtlijst heeft gestaan of urgentie heeft, vrijwel niet beschikbaar.

“Het coalitieprogramma is duidelijk: in de politiek gaat het over mensen,” aldus CDA-Statenlid Moniek van Sandick-Sopers. “Als we Zuid-Holland elke dag beter willen maken, zal ook gestuurd moeten worden op een passend woningaanbod voor álle doelgroepen, zo ook de daklozen.”

Staatssecretaris Blokhuis heeft onlangs toegezegd om dit najaar met plannen te komen om meer plaatsen aan te bieden waar daklozen onder begeleiding kunnen wonen en een nieuw leven kunnen opbouwen. “Met de winter voor de deur moeten we op korte termijn met oplossingen komen voor deze mensen,” vertelt Van Sandick-Sopers. “Daarnaast moet samen met het Rijk en de gemeenten in kaart worden gebracht welke woningen onze provincie nodig heeft om de daklozenproblematiek aan te pakken.”