Begroting gemeente Hoeksche Waard: Economie & Gebiedsmarketing

Paul Boogaard gaf een toelichting op de begroting en dan met name over die gebieden waar zijn portefeuilles bij betrokken zijn, zoals de economie, gebiedsmarketing en de vorming van loketten: het ondernemersloket en het landbouwloket. Het goede nieuws is natuurlijk dat er geen bezuinigingen zijn en dat alle (coalitie-) wensen gehonoreerd (kunnen) worden.