Start sloopwerkzaamheden (bij)gebouwen Hoeckenisse en Kibeo Klaaswaal

Deze week starten de werkzaamheden voor de sloop van de bijgebouwen van de Hoeckenisse en het tijdelijke gebouw van kinderopvang Kibeo in Klaaswaal. Het oude hoofdgebouw van de Hoeckenisse blijft behouden. De later aangebouwde gedeelten, waaronder de sportzaal en de jeugdsoos, worden gesloopt. De werkzaamheden inclusief de herinrichting van het terrein duren tot eind dit jaar.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats

Dinsdag 3 september wordt gestart met:

– het plaatsen van bouwhekken rondom de Hoeckenisse;

– het strippen en leegruimen van het te slopen gedeelte;

– de asbestsanering in de te slopen gedeelten aan de binnenzijde van de Hoeckenisse.

Deze werkzaamheden duren ongeveer 1 week. Vanzelfsprekend worden hiervoor alle benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen.

Maandag 9 september start de sloop van het gebouw van Kibeo naast de Groen van Prinstererschool. Dit duurt ongeveer 2 weken. Vervolgens worden vanaf maandag 23 september in 5 weken tijd de aangebouwde gedeelten van de Hoeckenisse gesloopt.

Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen voor de vleermuizen

In de bijgebouwen van de Hoeckenisse verblijven ook vleermuizen. Een ecoloog brengt vlak voor de sloop in beeld waar ze zich precies bevinden. Voor de invliegopeningen van de verblijfplaatsen worden zogenaamde ‘exclusion flaps’ aangebracht. Op die manier kunnen de vleermuizen er wel uit vliegen, maar niet terug. Ook zijn er nieuwe verblijfplaatsen gecreëerd in de gevel van het hoofdgebouw van de Hoeckenisse. De gedeelten rond de verblijfplaatsen van de vleermuizen worden handmatig gesloopt. Zo kunnen eventueel achtergebleven vleermuizen nog wegvliegen.

Na afronding van de sloop wordt het terrein opnieuw ingericht

Er worden nieuwe parkeerplekken aangelegd en de geitenweide wordt verplaatst naar de plek waar eerst het gebouw van Kibeo stond. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 6 weken in beslag.

Er komen tijdelijke parkeerplekken

Bezoekers van de Hoeckenisse, Groen van Prinstererschool en Tennisvereniging Klaaswaal kunnen hun auto tijdens de werkzaamheden parkeren op een tijdelijk parkeerterrein. Dit wordt in de week van 16 september aangelegd op de landbouwgrond links van de afrit van de Molendijk.