SOHW en HWSP tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op woensdag 18 september is een intentieverklaring over samenwerking getekend tussen het Senioren Orkest Hoeksche Waard en de Hoeksche Waardse Senioren Partij.

Het doel van deze samenwerking is om meer bekendheid te krijgen en aanwas van nieuwe leden, maar het belangrijkste streven is om de inwoners van de Hoeksche Waard muzikale levensvreugde te geven en een beetje te helpen aan de eenzaamheid en isolement van ouderen, dit door het realiseren van GRATIS optredens in zorgcentra’s en kerken, helaas zijn dit er in 2020 maar 3, het streven was aanzienlijk meer, maar de financiële middelen ontbreken, er wordt wel getracht om deze 3 te spreiden over de gehele Hoeksche Waard. Dit alles onder het motto:  “Muziek voor senioren door senioren”

Op de foto: Gerard v. Rijk en Barth Bakker van SOHW en Leen v. Prooijen en Peet v. Meel van HWSP.