Programma Aanpak Stikstof: “Er moeten snel maatregelingen genomen worden”

GroenLinks in Zuid-Holland vindt het opmerkelijk dat in Nederland zo paniekerig gereageerd wordt op de uitspraak van de Raad van State over de PAS (Programma Aanpak Stikstof). De overheid had zich hier al op kunnen voorbereiden na de uitspraak van het Europese Hof in 2018. Aan de telefoon hebben we Vincent Rietveld (Raadslid GroenLinks). Hij legt in duidelijke bewoordingen uit wat er nu precies aan de hand is. Zaken als Natura 2000 gebieden in samenhang met woningbouw en het voorlopig stilleggen van die woningbouw, het komt allemaal aan bod.