Nieuw bestuur Vriendenfonds ASz op zoek naar geld voor mooie dingen

Het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een nieuw, daadkrachtig bestuur. Het vijfkoppige team zet de schouders onder het werven van de broodnodige financiering van patiëntenwelzijn en wetenschappelijk onderzoek.

Initiatieven om het ziekenhuis tot een gastvrijer en comfortabeler plek te maken, kunnen meestal niet uit het reguliere zorgbudget worden betaald. Daar springt dan het Vriendenfonds bij, met middelen die afkomstig zijn van donateurs, bedrijven, serviceclubs en evenementen. Iedere particulier kan donateur worden en elke onderneming kan ‘bedrijfsvriend’ worden. Meer informatie hierover is te vinden op www.aszvrienden.nl. Ook eenmalige schenkingen zijn welkom, van heel klein tot heel groot.

In 2019 werd van de inkomsten onder meer een kinderbadkamer geopend op de kinderafdeling. Er werden omslagdoeken geschonken voor vrouwen die na een borstoperatie hun wondconfrontatie ondergaan. Buidelstoelen werden aangeschaft voor de afdeling Neonatologie. Kinderen met diabetes konden een dagje naar de Efteling. Patiënten van de Dagbehandeling Oncologie krijgen gedurende de komende periode ‘keppies’ (zachte slaapmutsjes). Lotgenotenbijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt voor partners van MS-patiënten. Het orgel in het ziekenhuis krijgt onderhoud. En er werd een bijdrage geleverd aan onderzoek door pathologen naar de ‘schildwachtklierprocedure’ bij borstkanker én aan onderzoek door de longchirurgen naar de beste coaching en begeleiding voor longchirurgiepatiënten. En dat is slechts een greep uit de gehonoreerde verzoeken, die vanuit afdelingen uit het ziekenhuis zelf komen.
De nieuwe bestuursleden, die geen vergoeding krijgen voor hun inzet, komen allemaal uit de regio, hebben affiniteit met het ziekenhuis en weten veelal uit eigen ervaring hoe belangrijk een gastvrije ontvangst en comfortabele omgeving zijn in de zorg. Er worden al volop contacten gelegd met mogelijke nieuwe geldschieters. Voorzitter Marc ter Haar: “Het valt ons op hoe groot de behoefte in de samenleving is om dicht bij huis iets te doen voor anderen. Het ziekenhuis is bij uitstek een voorziening waar we allemaal mee te maken krijgen.”