GroenLinks: “Paniek Stikstofuitspraak onterecht”

GroenLinks in Zuid-Holland vindt het opmerkelijk dat in Nederland zo paniekerig gereageerd wordt op de uitspraak van de Raad van State over de PAS. De overheid had zich hier al op kunnen voorbereiden na de uitspraak van het Europese Hof in 2018.

Statenlid Robert Klumpes (GroenLinks): “Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof al bepaald dat de maatregelen van de Nederlandse overheid om de stikstofuitstoot te beperken tekort schieten. Het was te verwachten dat de Raad van State deze uitspraak over zou nemen. De kern van het probleem is dat we te lang op de pof van de natuur hebben geleefd. We zullen nu heldere keuzes moeten maken en erkennen dat we zuinig moeten zijn op de schaarse ruimte in ons drukke land. Dat geldt zeker ook voor de verstedelijkte Provincie Zuid-Holland.”

GroenLinks ziet de uitspraak als een steun in de rug om de kwaliteit van de natuur in Zuid-Holland te versterken. Klumpes: “Minder stikstof in de grond zorgt voor diversere en daarmee waardevollere natuurgebieden. Die soortenrijkdom zorgt er ook voor dat minder ingrepen nodig zijn om eco-systemen in stand te houden. Ook krijgen insecten een betere kans om te overleven. Dat is heel belangrijk voor onze voedselvoorziening. GroenLinks wil daarom dat projecten die de stikstofuitstoot verlagen voorrang krijgen, zoals het opwekken van schone energie”.

Klumpes beseft wel dat er iets moet gebeuren om de impasse te doorbereken: “we moeten nu eerst de stikstofdepositie structureel verlagen. Daarna kunnen we een buffer creëren, zodat projecten niet steeds hoeven te wachten tot er weer ruimte is. We zijn heel blij dat gedeputeerde Baljeu heeft toegezegd die mogelijkheid te gaan onderzoeken. We zullen daarna als provincie goed af moeten spreken welke projecten prioriteit hebben. Daarvoor moeten we natuurlijk eerst weten hoeveel stikstofuitstoot een project tot gevolg heeft.”