Gemeente Hoeksche Waard start zoektocht naar eerste kroonbenoemde burgemeester

Gemeente Hoeksche Waard is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Op dit moment neemt burgemeester Govert Veldhuijzen deze functie waar. Hij nam in april van dit jaar het stokje over van waarnemend burgemeester Peter van der Velden, die om gezondheidsredenen moest stoppen. Het is de bedoeling dat de eerste kroonbenoemde burgemeester in het voorjaar van 2020 wordt beëdigd.

Nieuwe gemeente

Op 1 januari 2019 ging de nieuwe gemeente Hoeksche Waard van start, na een herindelingstraject waarbij 5 gemeenten en 3 gemeenschappelijke organisaties samengingen. Bij een dergelijk traject is het niet ongebruikelijk dat een nieuwe gemeente start met een waarnemend burgemeester. Dit geeft de nieuwe gemeenteraad de tijd en gelegenheid om een geschikte burgemeester te vinden.

Procedure

De eerste stap van de zoektocht was een recent bezoek van de fractievoorzitters aan de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Binnenkort wordt de zogenoemde profielschets opgesteld. Deze profielschets geeft zo concreet mogelijk weer wat het gemeentebestuur en de inwoners van de Hoeksche Waard van de te benoemen burgemeester verwachten, welke uitdagingen de gemeente heeft en wat deze persoon van het gemeentebestuur van de Hoeksche Waard mag verwachten. Na het aanbieden van de door de raad vastgestelde profielschets aan de commissaris, stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kasja Ollongren, de burgemeestersvacature open en kunnen de sollicitaties worden gericht aan de commissaris. Na de selectie van de sollicitanten gaat de beoogde vertrouwenscommissie, ingesteld door en uit het midden van de gemeenteraad, aan de slag met het voeren van de gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Dit resulteert in een aanbeveling aan de minister. Het doel is om in de lente van 2020 een nieuwe burgemeester te kunnen laten beëdigen door de commissaris in een bijzondere raadsvergadering.

Proces profielschets nieuwe burgemeester wordt nader uitgewerkt

Het gemeentebestuur wil graag inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij het opstellen van de profielschets. De wijze waarop deze profielschets wordt vormgegeven en de planning die uiteindelijk moet leiden tot het vaststelling, wordt binnenkort bekendgemaakt. De commissaris van de Koning is bij dit proces nauw betrokken en zal de door de raad vastgestelde profielschets in ontvangst nemen. Na vaststelling van de profielschets begint de selectieprocedure.